Aromastoffer er flyktige kjemiske forbindelser som estre, syrer, aldehyd, ketoner og alkoholer. Disse stoffene kan registreres av luktsansen.

Eksempler på kjemiske forbindelser som er aromastoffer:

Benzaldehyl (aldehyd) har en mandellignende aroma.
2-trans,6-cis-nonadienal (aldehyd)  har en agurklignende aroma.
trans-5-methyl-2-hepten-4-on (keton) har en nøddelignende aroma.

I 1990 ble aromastoffene undersøkt i 300 forskjellige matvarer. Det ble i alt funnet over 6200 forskjellige stoffer. Aromastoffene finnes i forskjellige konsentrasjon avhengig av hvilken matvare det er snakk om. Man snakker om en «terskelverdi», som er den minste konsentrasjonen som skal være tilstede for at man kan lukte stoffet.

(Besøkt 135 ganger, 1 besøk i dag)