Bær - oppskrift

>

Bær er godt. Og så sunt da… Fulle av deilige antioksydanter. Bær i skog og mark tilhører etter norsk rett grunneieren på samme måte som annet som vokser på eiendommen. Men det består fra gammel tid en rett for allmennheten til å plukke ville bær på «uinnhegnet sted». I utmark kan man plukke ville bær, sopp og blomster som man enten kan spise på stedet, ta med seg eller selge. I Nordland, Troms og Finnmark kan imidlertid eieren forby molteplukking, og det er forbudt å plukke molter som ikke fortæres på stedet. På statens umatrikulerte grunn i Finnmark er retten til å plukke molter som man skal ta med seg, som hovedregel forbeholdt fylkets egen befolkning. Interessen for bærdyrking har vært varierende i norsk hagebruk, og det arbeides atskillig med utprøving av teknisk utstyr for å bringe høstekostnadene ned. Gode bæroppskrifter er inspirerende for de som dyrker selv. Du finner mange av dem her på mineoppskrifter.no. I Norge ble det i 1999 dyrket jordbær på 16 600 daa (gjelder bare produsenter med mer enn 1 daa jordbær). Bringebærarealet hos produsenter med mer enn 1 daa var på til sammen 2300 daa og solbærarealet var 2000 daa. Rips og stikkelsbær dyrkes i første rekke i småhager for privat bruk. Andre bærsorter som dyrkes i mindre målestokk er hageblåbær eller amerikanske blåbær, Vaccinium corymbosum, tyttebær, bjørnebær og loganbær. Av molte, Rubus chamaemorus, finnes det i dag fire kultursorter som det drives dyrkingsforsøk med. Lykke til med oppskriftene våre på bær :-)