Ørret - oppskrift

>

Ørret er nydelig mat hvis man bruker de rette oppskriftene. Men visste du at regnbueørret egentlig er en type laks som kommer fra Stillehavet? Den kommer derifra, men har blitt spredt rundt hele verden og er en av de vanligste type fisk som blir foret opp som oppdrettsfisk. Den aller beste ørreten man faktisk kan få behøver man ikke oppskrift på. Dra til fjells, fisk ørret, surr den i panna og spis den med rømme. Det er nydelig. Ørret er godt både til fest og til hverdags og prøv å få tak i vill ørret, det er den aller beste. Og har du en oppskrift på ørret som andre kan ha glede av så er du velkommen til å dele den oppskriften her på mineoppskrifter.no. Nest etter laksen er ørreten vår viktigste ferskvannsfisk. I Norge foregår en utstrakt utsetting av ørret både som yngel og settefisk (5–10 cm) hovedsakelig for å øke avkastningen i vann og elver utsatt for inngrep (spesielt vassdragsregulering) og forurensning (spesielt forsuring). Vår ørret har sin hovedutbredelse i Europas nordlige halvdel, men forekommer i så godt som alle land i Europa så vel som i de nærmest tilstøtende deler av Asia og Afrika. Den er også med hell overført til så vel Amerika som New Zealand. I Norge er ørret den mest utbredte ferskvannsfisken, idet det er få kommuner hvor den ikke finnes. Den går i fjellet opp til 1400 m eller mer. I elvene foretrekker den steder med rask strøm med mer eller mindre steinet bunn og forekommer derfor forholdsvis sparsomt i de sakte rennende lavlandselvene i det sørøstlige Norge. Sin fulle utvikling oppnår den først i vannene og innsjøene, hvor tilgangen på næring er rikere enn i elvene.