Laks - oppskrift

>

Hva er bedre enn fargerik, smaksfull laks fra Alaska eller Norge laget etter en perfekt oppskrift ? Spis laks som snacks eller på baguette eller som et komplett måltid for hele familien. Og i tillegg til å være godt er det sunt. Laks er sunt, godt og mat for alle. Laks inneholder masse omega-3 fett. Bruk oppskrifter for laks og du vil få de nødvendige proteiner, man må ikke spise kjøtt fra pattedyr for å få i seg nok proteiner. Vi presenterer mange gode oppskrifter på laks her på mineoppskrifter.no og kanskje du har en oppskrift som du vil dele med leserne her. Da kan du legge inn den oppskriften her på mineoppskrifter.no. Og husk, neste gang du får lyst på noe godt så lag snacks av laks, det er sunt og godt. Laks er meget velsmakende og sterkt etterstrebet. Kjøttet er ofte delikat lyserødt på grunn av oppkonsentrering av fargestoff fra skallet til ulike krepsdyr. Fangsten av vill atlantisk laks viser i hele utbredelsesområdet sterk nedgang, fra vel 12 000 tonn til ca. 2600 tonn i perioden 1975–2002. I Norge ble det 2004 fanget totalt 780 tonn vill laks, hvorav 464 tonn ble tatt i sjøen og 316 tonn i elvene. Til sammenligning ble det samme året omsatt nesten 566 000 tonn oppdrettslaks i Norge. Laksefisket i Norge er regulert ved lov om laksefisk og innlandsfisk m.m. av 15. mai 1992. Etter denne loven (§ 4) er all anadrom laksefisk (laks, sjøørret, sjørøye) fredet med mindre annet følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. I en egen forskrift er det åpnet for fiske etter anadrom laksefisk i kystområdene og i de fleste lakseelvene.