Sei - oppskrift

>

Sei er en flott matfisk og sportsfiske etter sei er populært. Best er fisket høst og vår, særlig på flo sjø når småfisk følger inn, ofte helt mot land. Om sommeren kan det brukes sluk, flue eller agn. Med håndsnøre drives fisket ofte med harpe. Godt kjennskap til fiskeplassene er en betingelse for godt resultat når man fisker sei. Seien er stimfisk og finnes ofte i de øverste vannlagene, hvor den jager sild, fiskeunger, krill og rødåte. Den holder seg derfor ofte ved grunner hvor åtedyrene kan samles i bakevjene. Oppskrifter på sei er mangfoldige og fantasifulle. Prøv en ny oppskrift hver uke er vårt motto :-)