Storfe - oppskrift

>

Fra storfe får vi de klassike stekene og søndagsrettene. Storfekjøtt er tradisjonelt litt dyrere enn f.eks. får, svin og kylling og har vært forbundet med festmat. Nå til dags behøver vi ikke ta så store hensyn til økonomien når vi kjøper kjøtt og storfekjøtt er blitt hverdagskost. En god oppskrift på storfe er gull verdt og på denne siden finner du mange gode oppskrifter. Del gjerne din beste oppskrift med oss. Storfe er tamfe som stammer fra ulike former av oksefamilien, og som blir holdt for produksjon av melk og kjøtt. Avkommet kalles okse- eller kukalv fra fødsel til kjønnsmodenhet. Kvige er hunndyret fra ettårsalder og frem til første kalving, enkelte steder brukt frem til andre kalving. Ku er hunndyr som har hatt kalv. Storfe som sinku er ku som har sluttet å produsere melk før neste fødsel. Et kjønnsmodent hanndyr kalles okse eller stut. Seminokser er avlsokser som brukes i kunstig inseminasjon etter et meget strengt utvalg. Drektighets- eller fostertiden er vanligvis 267–300 døgn, og kua får som regel én kalv ved hver fødsel. Temming av storfeet har foregått langt tilbake i tiden. Man har sikre funn av tamfe i Irak fra ca. 4500 f.Kr. Usikre funn fra Hellas er datert tilbake til 6000 f.Kr. Allerede i yngre steinalder var storfeet vanlig utbredt i Europa og Asia. Vi presenterer både tradisjonelle og moderne oppskrifter på storfe her på mineoppskrifter.no.