Vilt - oppskrift

>

Det er kanskje ikke noe som er mere spennende enn å få en skikkelig viltstek eller andre godbiter når jegeren kommer hjem etter endt høstjakt. Vilt kan tilberedes på utallige måter, her på mineoppskrifter.no finner du en del måter å tilberede vilt på en god måte. Vilt er mat for liten og for stor bare man har det riktige tilbehøret. En oppskrift på vilt med perfekt tilbehør er uerstattelig :-) Fangst av vilt, foregår med redskap eller innretning som dyret tilfeldig eller i skremt tilstand kommer i berøring med og blir fanget eller drept av. Det kan være feller eller båser med falldør, fallem eller falluke, hvor dyret fanges levende, eller de er laget med et fjærsystem slik at dyret slås i hjel når fellen utløses. Sakser har vært brukt særlig til rovdyr og rovfugl; fallstokk til storfugl, hare, mår og ekorn; snare til hare, storfugl og rype; done til trost; tane til rev; limpinne til småfugl. Til storvilt og store rovdyr ble det brukt fangstgraver, selvskudd og gift. Ute i villmark blir det brukt enkle oppskrift for å tilberede maten mens vi her på mineoppskrifter.no presenterer oppskrift både til fest og til hverdags. Alt vilt er fredet dersom det ikke uttrykkelig er bestemt at det kan felles eller fanges, og det er forbudt å bruke andre redskaper til fangst enn dem som er tillatt etter loven. Til levendefangst av vilt er følgende fangstredskaper tillatt: bås til rødrev, grevling, gaupe, jerv og mårhund; fangstbur til grevling, villmink, røyskatt, rødrev, mårhund, ravn, kråke, skjære, svartbak, gråmåke og fiskemåker. Følgende fangstredskaper som avliver viltet er tillatt: slagfelle til rødrev, grevling, mårhund, bever, mår, villmink, bisamrotte, beverrotte og røyskatt; fallem, flak og fallstokk til mår, villmink og røyskatt; snare til lirype og fjellrype.