Kunstig befruktning av blant annet frukttrær, kan gi mange positive resultater, for eksempel kan man ved å blande to eller flere elementer innen samme fruktslag påvirke det endelige resultatet, enten i form av smak på produktet, mengde eller simpelthen hvordan man vil det skal se ut.

kunstig-befruktning-fruktSelve befruktningen (bestøvingen) foregår ganske enkelt ved at man overfører pollen fra en plante til en støvfanger på en annen, ikke helt ulikt menneskelig befruktning, og så er forplantningen i gang.

Fra naturens side er det primært biene som har hatt denne oppgaven, en oppgave de så langt har utført med glans, men kontrollen med disse er vanskelig, og det kan være tilnærmet umulig å få biene til å bestøve i de variantene man finner ønskelig. Dessuten foregår mye av planteavlen i disse dager i kontrollerte former i drivhus, og eneste muligheten for bestøvning er med menneskelig inngripen.

Enkelte planter blir også etter kunstig bestøvning sterile, slik at eventuelle frø fra frukten de frembringer ikke kan brukes til videre avlinger.

Denne type manipulasjoner er ikke like omstridt som genmanipuleringer ettersom det foregår mellom naturlige elementer innen planteverdenen, dog kan uheldige miljømessige omstendigheter oppstå, blant annet kan store fruktplantasjer bli så fattige på pollen og annen næring, at det påvirker insektlivet i området, med de konsekvenser det kan medføre. Eksempelvis kan kunstig bestøvning føre til at plantene ikke selv produserer nok pollen, slik at enkelte insektarter simpelthen dør ut på grunn av mangel på næring.

Et annet problem er innavl blant plantene, som istedenfor å gi langsiktige levedyktige stammer, gir kortvarig store avlinger. Så skifter man bare ut plantene med jevne mellomrom istedenfor.

(Besøkt 263 ganger, 1 besøk i dag)